Verksamhetsstyrning

Styr din verksamhet genom att använda rätt resurser på rätt sätt. Det är verksamhetsstyrning beskrivet på ett enkelt sätt. Verksamhetsstyrning går ut på att styra verksamheten mot företagets mål. Ekonomistyrningen fokuserar i huvudsak på ekonomisk information, medan verksamhetsstyrning fokuserar på alla sorters resurser i en verksamhet och förespråkar proaktiva satsningar.

Sträva mot samma mål

Det är oerhört viktigt att alla i en verksamhet strävar mot samma mål. Det bästa sättet att nå uppsatta mål är att ledningen tydligt informerar om företagets mål och hur målen ska nås. Arbetet med verksamhetsstyrning innebär att sammanställa genomarbetade analyserade rapporter och utifrån dessa besluta vilka justeringar och åtgärder som bör genomföras för att nå uppsatta mål. Du som företagare kan sedan bestämma om din konsult ska följa utvecklingen och processen under tiden eller om beslut om justering räcker. Det är helt upp till dig som ägare av företaget att avgöra omfattningen av verksamhetsstyrningen.

Flera moment

En professionell redovisningskonsult jobbar ofta utifrån olika modeller för verksamhetsstyrning, men grundtanken är densamma. Modellerna innehåller oftast fler moment än ekonomistyrningen och fokuserar mycket på punkter som kundnytta och utvecklingsmöjligheter hos personal och liknande.

Det här kan vi hjälpa er med:

  • Finansiellt perspektiv – Företagets nuvarande ställning och lönsamhet.
  • Kundperspektiv – Utvärdera befintlig kundnytta och kundnöjdhet.
  • Utvecklingsperspektiv – Möjligheter för lärande, arbetsrutiner och ansvarsfördelning. Se över rutiner och förbättringspotential för rapportering och uppföljning.
  • Interna processer – Befintlig kvalitet.
  • Medarbetsperspektiv.

Senaste nytt