Skatterådgivning

Samtliga transaktioner som sker inom ett företag genererar ofta olika skattefrågor. Skatterådgivning är till för företag som behöver hjälp med att räta ut frågetecken som kan uppstå kring skattefrågor kopplat till företagets redovisning. Den svenska skattelagstiftningen är dessutom komplicerad och när olika skatter ska betalas för olika transaktionstyper så kan det vara svårt att räkna ut rätt skatt. Du vinner mycket på att anlita en kunnig redovisningskonsult att hjälpa dig och ditt företag med skatterådgivning.

 

En professionell redovisningskonsult håller sig alltid uppdaterad inom området beskattning

Skattelagstiftningen i Sverige är omfattande och innehåller en mängd olika lagar och förordningar. Är du exempelvis i jord- och skogsbruksbranschen eller fastighetsbranschen så finns en mängd olika beskattningslagar. Vi jobbar aktivt med skattefrågor och om du väljer en kunnig redovisningskonsult som skatterådgivare kan du vara trygg. Vi håller oss uppdaterade på lagförändringar och aktuella skattefrågor.

Allmän skatterådgivning innefattar skattefrågor inom områdena:

 • Mervärdesskatt
 • Skatterapportering
 • Skattepolicy
 • Förmånsbeskattning
 • Sociala avgifter
 • Deklaration(privatperson)

 

Företagsbeskattningsfrågor:

 • Jord- och skogsbruksbeskattning
 • Fastighetsbeskattning
 • Internationell företagsbeskattning
 • Fåmansföretagsbeskattning
 • Ägarskifte (generationsskifte)
 • Köp och försäljning av företag
 • Deklarationer; momsdeklaration, arbetsgivardeklaration och inkomstdeklaration.

 

Utöver de vanligaste skattefrågorna så erbjuder vi även hjälp kring komplexa frågor som berör pension, tull och mycket mer.

 

Reducera skattekostnader

Det finns många fördelar med att anlita en professionell redovisningskonsult att hjälpa till med företagsbeskattningen. Det ena är att skatten blir rätt och riktig, du som företagare kan fokusera på att driva din kärnverksamhet. Det andra är att du kan spara pengar på att outsourca ditt skattearbete. Dels betalar du rätt skatt och slipper eventuella straffavgifter men du kan också få hjälp med att disponera resultatet så att

Senaste nytt